Yamantaka

Yamantaka mantra by Losang Tuomei Rinpoche

Main Category:

Share

Yamantaka mantra by Losang Tuomei Rinpoche

Tags:

The Yamantaka's 100 Syllable Vajrasattva Mantra

Main Category:

Share

Yamantaka-Vajrasattva Mantra (100 Syllable)

This is very special one for the combination of Yamantaka and 100 Syllable Vajrasattva Mantra

Subscribe to Yamantaka